Глава #2. Управління базою даних і загальна структура програми

У цій главі ми створимо сервіс для простої гри Tic Tac Toe (хрестики-нулики), ми будемо приділяти більше уваги структурі програми і задачам управління базою даних: для створення бази даних, для створення міграції, виконання та скасування міграції.

Ми будемо зберігати ігрові записи в реляційній базі даних (а саме PostgreSQL, але ви можете використовувати й інші, такі як SQLite або MySQL). Запис гри зберігає свою дошку (поле гри), після створення дошка порожня. Веб-сервіс дозволяє гравцеві робити хід на клітинці дошки (поля), після чого сервіс робить власний хід і повертає оновлене уявлення гри в текстовому форматі.

Ось уявлення порожнього ігрового поля:

  |  |
-----------
  |  |
-----------
  |  |

А тут, як це може виглядати після першого ходу:

  |  |
-----------
 O | X |
-----------
  |  |

Інтерфейс веб-сервісу

Гравець повинен бути в змозі створити гру відправивши POST запит на URL "games.txt".

$ curl -X POST "localhost:4567/api/v1/games.txt"
Game #1
Status: In Progress

  |  |
-----------
  |  |
-----------
  |  |

Також гравець повинен бути в змозі зробити хід, відправивши PUT запит на URL конкретної гри (з ID) з номером комірки, де гравець бажає поставити хрестик (символ "X").

$ curl -X PUT "localhost:4567/api/v1/games/1.txt?game%5Bmove%5D=4"
Game #1
Status: In Progress

  |  |
-----------
 O | X |
-----------
  |  |

Сервіс робить свій хід - комп'ютер ставить "О" на порожню комірку (якщо гра не закінчується після ходу гравця), і повідомляє про стан гри: "В процесі", "Виграно", "Програно", "Нічия". Зверніть увагу, що гравець передає параметри гри, в даному випадку це GET параметри (частина URL), але взагалі це мають бути параметри POST (передані в тілі запиту HTTP) - довжина URL обмежується залежно від веб-сервера, так що в цілому ми повинні використовувати POST. Поки ж будемо використовувати GET для деякої простоти.

Параметри ігри - це сховище ключів і значень, яке містить тільки один ключ - "move" (хід), значення - це номер комірки, в якій гравець хоче поставити хрестик (символ "X"). Комірка повинна бути порожньою для того, щоб була можливість зробити в неї хід. Комірки пронумеровані від 0 до 9 (це не правила гри, а наше уявлення про поле гри, для того, щоб мати можливість зробити хід):

 0 | 1 | 2
-----------
 3 | 4 | 5
-----------
 6 | 7 | 8

Якщо гра не закінчена гравець може зробити новий хід.

Гра завершена якщо вона виграна або програна, чи не існує більше порожніх клітинок на полі. Гра вважається виграною (гравцем), якщо три хрестики розміщені на одній лінії (горизонтальній, вертикальній або діагональній). Гра вважається програною (гравцем), якщо три нулика знаходяться на одній лінії.

Інтерфейс моделі гри

Наша ігрова модель повинна виглядати себе таким чином:

# created new game with empty board.
game = Game.create

# Game has it's own unique ID
game.id

# making a move (computer makes countermove and saves record into database)
game.update_attributes(move: 4)

# Game status: "In Progress", "Won", "Lost", "Drow"
gmae.status

# Array of board cells: each value equals one of strings "X", "O" or ""
game.cells

Створення структури сервісу

Створіть будь ласка теку noughts_and_crosses і файл Gemfile в ній зі списком необхідних гемів:

source 'https://rubygems.org'

gem 'rake'
gem 'sinatra'
gem 'pg'
gem 'activerecord'
gem 'protected_attributes'
gem 'sinatra-activerecord'

group :development, :test do
 gem 'thin'
 gem 'pry-debugger'
end

group :test do
 gem 'rspec'
 gem 'shoulda'
 gem 'factory_girl'
 gem 'database_cleaner'
 gem 'rack-test'
end

У терміналі, перейдіть в теку noughts_and_crosses і виконайтеbundle install. Ми розділили геми на групи: деякі з них потрібні тільки в test режимі, деякі тільки В test та development.

Зверніть увагу на гем sinatra-activerecord, він автоматично встановлює з'єднання з базою даних за допомогою конфігураційного файлу config/database.yml і додає rake завдання для управління базою даних.

Тепер створіть файл application.rb в теці noughts_and_crosses, це буде основний файл сервісу.

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym
puts "Loaded #{Sinatra::Application.environment} environment"

set :root, File.dirname(__FILE__)
use Rack::CommonLogger, File.new(File.join(settings.root, 'log',
 "#{settings.environment}.log"), 'a+').tap { |f| f.sync = true }

Dir[File.join(settings.root, "app/models/*.rb")].each do |f|
 autoload File.basename(f, '.rb').classify.to_sym, f
end
Dir[File.join(settings.root, "app/controllers/*.rb")].each { |f| require f }

before do
 content_type :txt
end

error(ActiveRecord::RecordNotFound) { [404, "There is no Game with provided id"] }
error(ActiveRecord::RecordInvalid) { [422, env['sinatra.error'].record.errors.full_messages.join("\n")] }
error { "An internal server error occurred. Please try again later." }

Давайте пройдемося по коду по маленьким частинам

require 'bundler/setup'
Bundler.require :default, (ENV['RACK_ENV'] || :development).to_sym
puts "Loaded #{Sinatra::Application.environment} environment"

Тут ми завантажуємо всі геми для використовуваного режиму (environment). Ми можемо запустити сервіс в різних середовищах, передаючи параметр RACK_ENV. За замовчуванням використовується development

RACK_ENV=production ruby application.rb

Далі, задаємо кореневу теку.

set :root, File.dirname(__FILE__)

Після цього ми можемо посилатися на кореневу теку як settings.root.

Налаштування logger для відстеження доступу:

use Rack::CommonLogger, File.new(File.join(settings.root, 'log',
 "#{settings.environment}.log"), 'a+').tap { |f| f.sync = true }

Ми повинні створити теку log всередині теки noughts_and_crosses. Якщо ви використовуєте git ви можете створити файл .gitignore в теці noughts_and_crosses з наступним вмістом:

log/*.log

Це запобігає потраплянню log-файлів в репозиторій. Також ми можемо створити порожній файл .gitkeep або просто.keep всередині теки log щоб гарантувати, що порожня папкаlog потрапить в репозиторій.

Ми будемо зберігати файли для моделей всередині теки models всередині теки app (всередині теки noughts_and_crosses). Ми використовуємо autoload, щоб підключити всі ці файли. Це означає, що файл насправді завантажується в пам'ять тільки після першої спроби використати клас. Також ми будемо зберігати всі роути (routes) в теці app/controllers. Всі роути, пов'язані з однією моделлю будуть знаходитися в одному файлі. І в одному файлі будуть роути, пов'язані тільки з однією моделлю.

Dir[File.join(settings.root, "app/models/*.rb")].each do |f|
 autoload File.basename(f, '.rb').classify.to_sym, f
end
Dir[File.join(settings.root, "app/controllers/*.rb")].each { |f| require f }

У цьому веб-сервісі у нас буде тільки одна модель - Game і тільки один контролер.

Тип вмісту відповідей HTTP буде звичайний текст. Далі, додавання HTTP заголовка "Content-Type: text/plain" за допомогою методу content_type.

before do
 content_type :txt
end

Додавання логіки для обробки деяких помилок і повернення відповідного коду стану HTTP: 404 - для record not found, і 422 - за помилок валідації.

error(ActiveRecord::RecordNotFound) { [404, "There is no Game with provided id"] }
error(ActiveRecord::RecordInvalid) { [422, env['sinatra.error'].record.errors.full_messages.join("\n")] }
error { "An internal server error occurred. Please try again later." }

Останній рядок коду обробляє всі інші несподівані помилки і повертає 500 код стану HTTP.

Тепер, будь ласка, створіть теки app/models і app/controllers. Створіть теку config всередині noughts_and_crosses з файлом database.yml в ній. Цей файл використовується гемом sinatra-activerecord за замовчуванням. Ось мої налаштування (змініть username):

development:
 adapter: postgresql
 encoding: unicode
 database: noughts_and_crosses_development
 username: alex

test:
 adapter: postgresql
 encoding: unicode
 database: noughts_and_crosses_test
 username: alex

Створіть теку db всередині кореневої теки і теку migrate всередині теки db. Створіть теку spec для тестів, і в ній файл spec_helper.rb, теки acceptance, factories, models.

Ось spec_helper.rb

ENV['RACK_ENV'] = 'test'
require File.expand_path("../../application", __FILE__)

FactoryGirl.find_definitions

RSpec.configure do |config|
 config.include Rack::Test::Methods
 config.include FactoryGirl::Syntax::Methods
 config.default_formatter = 'doc' if config.files_to_run.one?

 def app
  Sinatra::Application
 end

 config.before(:suite) do
  DatabaseCleaner.clean_with :truncation
  DatabaseCleaner.strategy = :transaction
 end

 config.before(:each) do
  DatabaseCleaner.start
 end

 config.after(:each) do
  DatabaseCleaner.clean
 end
end

Ось вся структура веб-сервісу на цей момент:

Basic gem structure

Создание миграции

Тепер нам потрібно створити модель. Але спочатку ми повинні створити міграцію. Для цього ми використаємо rake задачу з гему sinatra-activerecord. Створіть, будь ласка, файл Rakefile в теці noughts_and_crosses.

require_relative 'application'
require 'sinatra/activerecord/rake'

Потім перейдіть в теку noughts_and_crosses в терміналі і створіть базу даних і файл міграції

$ rake db:create
$ rake db:create_migration NAME=create_games
Loaded development environment
db/migrate/20150129204548_create_games.rb

Потім змініть створений файл:

class CreateGames < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :games do |t|
   t.string :board, null: false, default: ',,,,,,,,'
   t.timestamps null: false
  end
 end
end

Перейдіть до терміналу знову і виконайте міграцію

$ rake db:migrate
Loaded development environment
== 20150129204548 CreateGames: migrating ======================================
-- create_table(:games)
  -> 0.0105s
== 20150129204548 CreateGames: migrated (0.0107s) =============================

Ми будемо зберігати ігрове поле у вигляді рядка (розділені комою символи "X", "O" або ""), ми також можемо зберігати його в будь-якому іншому строковому форматі або в масиві, у вас завжди є вибір.

Створення моделі

Реалізація гри насправді не дуже важлива, тому що ми більше орієнтовані на поведінку верхнього рівня. У будь-якому випадку нижче приведена моя версія реалізації класу Game (файл app/models/game.rb).

class Game < ActiveRecord::Base
 before_update :make_a_move

 validates_format_of :board, with: /\A(?:[XO]?,){8}[XO]?\Z/
 validates :move, presence: true, on: :update
 validates :move, inclusion: { in: [*0..8], message: 'is out of the board',
  allow_nil: true }, on: :update
 validate :ensure_geme_not_finished, on: :update
 validate :ensure_move_allowed, on: :update

 attr_accessible :move
 attr_reader :move

 def move=(index)
  @move = index.to_i if index.present?
 end

 def won?
  lines.include? "XXX"
 end

 def lost?
  lines.include? "OOO"
 end

 def finished?
  won? or lost? or cells.none?(&:blank?)
 end

 def status
  return 'In Progress' unless finished?
  won? ? 'Won' : (lost? ? 'Lost' : 'Draw')
 end

 def cells
  @cells ||= board.split(',', 9)
 end

private
 def part(*indexes)
  cells.values_at(*indexes).join
 end

 def lines
  [part(0,1,2), part(3,4,5), part(6,7,8), part(0,3,6),
   part(1,4,7), part(2,5,8), part(0,4,8), part(2,4,6)]
 end

 def ensure_geme_not_finished
  errors.add(:base, "Game is finished.") if finished?
 end

 def ensure_move_allowed
  errors.add(:move, "not allowed, cell is not empty.") if move && cells[move] != ''
 end

 def make_a_move
  cells[move] = 'X'
  unless won?
   empty_indexes = [*0..8].select { |ind| cells[ind] == '' }
   cells[empty_indexes.sample] = 'O'
  end
  self.board = cells.join(',')
 end
end

І тести моделі у файлі spec/models/game_spec.rb

require "spec_helper"

describe Game do
 describe "validations" do
  it { is_expected.not_to allow_value('').for(:board) }
  it { is_expected.to allow_value(',,,,,,,,').for(:board) }
  it { is_expected.to allow_value(',,X,X,,,O,,').for(:board) }
  it { is_expected.to allow_value('O,,X,X,,,O,,').for(:board) }
  it { is_expected.not_to allow_value(',,x,,,,,,').for(:board) }
  it { is_expected.not_to allow_value(',O,,X,X,,,O,,').for(:board) }
  it { is_expected.not_to allow_value('O,,X,X,,,O,').for(:board) }

  it { should validate_inclusion_of(:move).in_array([*0..8]).on(:update) }

  it "can not update finished game" do
   game = create(:game, board: 'X,,O,O,X,,,,X')
   expect { game.update_attributes!(move: '5') }.to raise_error
   expect(game.errors.full_messages).to include "Game is finished."
  end

  it "can not make a move at busy cell" do
   game = create(:game, board: ',,O,,X,,,,')
   expect { game.update_attributes!(move: '4') }.to raise_error
   expect(game.errors.full_messages).to include "Move not allowed, cell is not empty."
  end

  it "can make a move at free cell if geme is not finished" do
   game = create(:game, board: ',,X,O,X,,O,,')
   expect { game.update_attributes!(move: '5') }.not_to raise_error
  end

  it "records player move" do
   game = create(:game, board: 'O,,X,O,X,,,,')
   game.update_attributes!(move: '5')
   expect(game.board.count('X')).to eq 3
  end

  it "makes and records computer move after player move if game not won" do
   game = create(:game, board: 'O,,X,O,X,,,,')
   game.update_attributes!(move: '5')
   expect(game.board.count('O')).to eq 3
  end

  it "does not make computer move after player move if game won" do
   game = create(:game, board: 'O,,X,O,X,,,,')
   game.update_attributes!(move: '6')
   expect(game.board.count('O')).to eq 2
  end
 end

 describe 'assignament' do
  it { is_expected.not_to allow_mass_assignment_of(:board) }
  it { is_expected.not_to allow_mass_assignment_of(:cells) }
  it { is_expected.to allow_mass_assignment_of(:move) }
 end

 describe "creation" do
  specify "new game populated with empty board before create" do
   expect(subject.board).to eq ",,,,,,,,"
  end
 end

 describe "#won?" do
  it "is true if at least one of the board lines is filled with crosses" do
   expect(build(:game, board: 'X,,O,O,X,,,,X')).to be_won
   expect(build(:game, board: ',,O,O,,,X,X,X')).to be_won
  end

  it "is false none of the board lines is filled with crosses" do
   expect(build(:game, board: ',,,,,,,,')).not_to be_won
   expect(build(:game, board: 'X,O,X,O,X,X,O,,O')).not_to be_won
  end
 end

 describe "#lost?" do
  it "is true if at least one of the board lines is filled with noughts" do
   expect(build(:game, board: ',O,X,X,O,,,O,X')).to be_lost
   expect(build(:game, board: 'X,O,O,,O,X,O,X,X')).to be_lost
  end

  it "is false none of the board lines is filled with noughts" do
   expect(build(:game, board: ',,,,,,,,')).not_to be_lost
   expect(build(:game, board: 'X,O,X,X,O,,O,X,')).not_to be_lost
  end
 end

 describe "#finished?" do
  it "is true if at least one of the board lines is filled with three noughts or with three crosses (won or lost)" do
   expect(build(:game, board: 'X,,O,O,X,,,,X')).to be_finished
   expect(build(:game, board: ',,O,O,,,X,X,X')).to be_finished
   expect(build(:game, board: ',O,X,X,O,,,O,X')).to be_finished
   expect(build(:game, board: 'X,O,O,,O,X,O,X,X')).to be_finished
  end

  it "is false none of the board lines is filled with three noughts or with three crosses (neither won or lost)" do
   expect(build(:game, board: ',,,,,,,,')).not_to be_finished
   expect(build(:game, board: 'X,O,X,O,X,X,O,,O')).not_to be_finished
   expect(build(:game, board: 'X,O,X,X,O,,O,X,')).not_to be_finished
  end
 end
end

Також фабрика для тестів, файл spec/factories/game.rb

FactoryGirl.define do
 factory :game do
 end
end

Необхідно запустити міграцію в test режимі (test environment)

$ RACK_ENV=test rake db:migrate
Loaded test environment
== 20150129204548 CreateGames: migrating ======================================
-- create_table(:games)
  -> 0.0087s
== 20150129204548 CreateGames: migrated (0.0090s) =============================

Тепер ви можете запустити тести моделі.

$ rspec

Створення контролера і acceptance тестів

Нарешті ми створюємо роути для гри! Створіть будь ласка файл app/controllers/games_controller.rb з наступним вмістом.

post "/api/v1/games.txt" do
 @game = Game.create
 status 201
 erb :game
end

get "/api/v1/games/:id.txt" do
 @game = Game.find(params[:id])
 erb :game
end

put "/api/v1/games/:id.txt" do
 @game = Game.find(params[:id])
 @game.update_attributes!(params[:game])
 erb :game
end

delete "/api/v1/games/:id.txt" do
 @game = Game.find(params[:id])
 @game.destroy
end

template :game do
 (<<-GAME).gsub(/^ {4}/, '')
  <% cells = @game.cells.map { |c| c == '' ? ' ' : c } %>
  Game #<%= @game.id %>
  Status: <%= @game.status %>

   <%= cells.values_at(0,1,2).join(' | ') %>
  -----------
   <%= cells.values_at(3,4,5).join(' | ') %>
  -----------
   <%= cells.values_at(6,7,8).join(' | ') %>
 GAME
end

Ми називаємо цей файл - контролер, але це тільки купа роутів (і шаблон), пов'язаних з API для управління грою. Тепер ми готові до запуску нашого сервісу - за допомогою команди ruby application.rb з теки noughts_and_crosses.

$ ruby application.rb

Крім того, ми можемо створити файл config.ru

require_relative 'application.rb'
run Sinatra::Application

І запускати сервіс наступною командою

$ rackup -p 4567

Цей файл буде, ймовірно, необхідний для розгортання програми в production. Розширення "ru" - це скорочення від "rack up". Ви можете переконатися, що веб-сервіс працює належним чином, перевіривши його за допомогою curl. Для того, щоб забезпечити правильне функціонування веб-сервісу в майбутньому, дуже бажано мати acceptance тести.

Створіть файл spec/acceptance/games_spec.rb (або spec/features/games_spec.rb) з наступним вмістом:

require "spec_helper"

describe "Games", type: :request do
 describe "POST /api/v1/games.txt" do
  let(:game) { Game.last }

  it "craetes game with empty board and responds with text representation of game" do
   post "/api/v1/games.txt"
   expect(last_response.status).to eq 201
   expect(last_response.body).to eq (<<-GAME).gsub(/^ {8}/, '')
    Game ##{game.id}
    Status: In Progress

      |  | 
    -----------
      |  | 
    -----------
      |  | 
   GAME
  end
 end

 describe "GET /api/v1/games/:id.txt" do
  let!(:game) { create(:game, board: ",,X,O,X,,O,,") }

  it "responds with ok status and text representation of game if game exists" do
   get "/api/v1/games/#{game.id}.txt"
   expect(last_response).to be_ok
   expect(last_response.body).to eq (<<-GAME).gsub(/^ {8}/, '')
    Game ##{game.id}
    Status: In Progress

      |  | X
    -----------
     O | X | 
    -----------
     O |  | 
   GAME
  end

  it "responds with 404 status and error message if game does not exist" do
   get "/api/v1/games/234.txt"
   expect(last_response.status).to eq 404
   expect(last_response.body).to eq "There is no Game with provided id"
  end
 end

 describe "PUT /api/v1/games/:id.txt" do
  let!(:game) { create(:game, board: ",O,X,O,X,,,,") }

  it "allows player to make a move and responds with text representation of game" do
   put "/api/v1/games/#{game.id}.txt", game: { move: 6 }
   expect(last_response).to be_ok
   expect(last_response.body).to eq (<<-GAME).gsub(/^ {8}/, '')
    Game ##{game.id}
    Status: Won

      | O | X
    -----------
     O | X | 
    -----------
     X |  | 
   GAME
  end

  it "responds with 404 status and error message if game does not exist" do
   put "/api/v1/games/234.txt"
   expect(last_response.status).to eq 404
   expect(last_response.body).to eq "There is no Game with provided id"
  end

  it "responds with 422 status and error message if move not provided" do
   put "/api/v1/games/#{game.id}.txt"
   expect(last_response.status).to eq 422
   expect(last_response.body).to eq "Move can't be blank"
  end

  it "responds with 422 status and error message if move out of the board" do
   put "/api/v1/games/#{game.id}.txt", game: { move: -1 }
   expect(last_response.status).to eq 422
   expect(last_response.body).to eq "Move is out of the board"
  end

  it "responds with 422 status and error message when trying to make a move on a busy cell" do
   put "/api/v1/games/#{game.id}.txt", game: { move: 2 }
   expect(last_response.status).to eq 422
   expect(last_response.body).to eq "Move not allowed, cell is not empty."
  end
 end

 describe "DELETE /api/v1/games/:id.txt" do
  let!(:game) { create(:game, board: ",,X,O,X,,O,,") }

  it "responds with ok status and text representation of game if game exists" do
   delete "/api/v1/games/#{game.id}.txt"
   expect(last_response).to be_ok
   expect(Game.all).to be_empty
  end

  it "responds with 404 status and error message if game does not exist" do
   delete "/api/v1/games/234.txt"
   expect(last_response.status).to eq 404
   expect(last_response.body).to eq "There is no Game with provided id"
  end
 end
end

Потім ви можете запустити тести

$ rspec
Loaded test environment
..................................

Finished in 0.4139 seconds (files took 1.8 seconds to load)
34 examples, 0 failures

Все добре, тепер можна йти в паб. Ой, зачекайте! Ще дві речі ...

Створити консоль

Ми можемо створити development консоль для швидкого доступу до даних. Створіть, будь ласка, теку script в кореневій теці сервісу і файл console в ній:

#!/bin/bash
bundle exec irb -r ./application.rb

Зробіть файл виконуваним (для Unix-подібних систем)

$ chmod +x script/console

Ми можемо використовувати його в development середовищі за замовчуванням

$ script/console
Loaded development environment
irb >

Або в test або production режимі

$ RACK_ENV=test script/console
Loaded test environment
irb >

Для виходу наберіть quit і натисніть Enter (або Ctrl + c), це звичайна консоль irb з завантаженим файлом application.rb.

Створення rake задачі

ДДобре, що робити, якщо нам потрібно створити нову rake завдання? Наприклад, щоб ми могли би бути в змозі видаляти всі записи ігор, які старші, ніж один день.

Для початку, створимо індекс бази даних для колонки created_at для кращої продуктивності. Припускаючи, що попередня міграція була вже виконана на production сервері, створимо нову міграцію для додавання індексу.

$ rake db:create_migration NAME=add_index_on_games_created_at
Loaded development environment
db/migrate/20150129215128_add_index_on_games_created_at.rb

Змініть створений файл міграції.

class AddIndexOnGamesCreatedAt < ActiveRecord::Migration
 def change
  add_index :games, :created_at
 end
end

Виконайте міграцію в development середовищі і test середовищі.

$ rake db:migrate
== 20150129215128 AddIndexOnGamesCreatedAt: migrating =========================
-- add_index(:games, :created_at)
  -> 0.0051s
== 20150129215128 AddIndexOnGamesCreatedAt: migrated (0.0054s) ================

$ RACK_ENV=test rake db:migrate
== 20150129215128 AddIndexOnGamesCreatedAt: migrating =========================
-- add_index(:games, :created_at)
  -> 0.0052s
== 20150129215128 AddIndexOnGamesCreatedAt: migrated (0.0054s) ================

Створіть теку lib в теці noughts_and_crosses, створіть теку tasks в теці lib і створіть файл delete_old_games.rake в теці tasks (lib/tasks/delete_old_games.rake).

desc 'Delete all games that are older that one day'
task :delete_old_games do
 Game.where(Game.arel_table[:created_at].lt(1.day.ago)).delete_all
end

Додайте один рядок в Rakefile для підключення всіх завдань з теки lib/tasks.

require_relative 'application'
require 'sinatra/activerecord/rake'
Dir.glob('lib/tasks/**/*.rake').each { |r| load r }

І це все! Переконайтеся, що нова rake задача доступна.

$ rake -T
Loaded development environment
rake db:create       # Creates the database from DATABASE_URL or config/database.yml for the current RAILS_ENV (use db:create:all to create all databases in the...
rake db:create_migration  # Create a migration (parameters: NAME, VERSION)
rake db:drop        # Drops the database from DATABASE_URL or config/database.yml for the current RAILS_ENV (use db:drop:all to drop all databases in the config)
rake db:fixtures:load    # Load fixtures into the current environment's database
rake db:migrate       # Migrate the database (options: VERSION=x, VERBOSE=false, SCOPE=blog)
rake db:migrate:status   # Display status of migrations
rake db:rollback      # Rolls the schema back to the previous version (specify steps w/ STEP=n)
rake db:schema:cache:clear # Clear a db/schema_cache.dump file
rake db:schema:cache:dump  # Create a db/schema_cache.dump file
rake db:schema:dump     # Create a db/schema.rb file that is portable against any DB supported by AR
rake db:schema:load     # Load a schema.rb file into the database
rake db:seed        # Load the seed data from db/seeds.rb
rake db:setup        # Create the database, load the schema, and initialize with the seed data (use db:reset to also drop the database first)
rake db:structure:dump   # Dump the database structure to db/structure.sql
rake db:structure:load   # Recreate the databases from the structure.sql file
rake db:version       # Retrieves the current schema version number
rake delete_old_games    # Delete all games that are older that one day

Запуск задачі

$ rake delete_old_games

Резюме

У цьому розділі були в цілому розглянуті багато аспектів структури веб-сервісу. Ми використали гем sinatra-activerecord, що додає в sinatrarake задачі для управління базою даних і автоматично встановлює з'єднання з базою даних. Цей гем є розширенням sinatra. Можливо ви захочете докладніше ознайомитись з розширеннями sinatra