Глава #1. Начерки

Давайте створимо простий веб-сервіс для управління нотатками (notes), щоб ознайомитися з деякими технологіями, які використовуються в цій книзі і, звичайно, зміцнити розуміння концепцій побудови веб-сервісів.

Ми будемо зберігати замітки в SQLite базі даних і надавати доступ до нотаток через HTTP з використанням notes API. Є деякі варіанти технологій для створення сервісів, такі як rails-api, sinatra, grape або їх комбінації. Для всіх сервісів в цій книзі ми будемо використовувати sinatra, як правило, це справа смаку, sinatra є коротким і добре вписується у вимоги.

Інфраструктура

Будь ласка, створіть теку notes, в якій буде зберігатися файли коду нашого сервісу. Ми повинні встановити три ruby гема для внутрішнього обслуговування сервісу, а саме: sinatra, sqlite3 і activerecord і два гема для тестування: rspec і rack-test. Створіть файл з ім'ям Gemfile в теці notes з наступними вмістом:

source 'https://rubygems.org'

gem 'sinatra'
gem 'sqlite3'
gem 'activerecord'
gem 'rspec'
gem 'rack-test'

Потім в терміналі перейдіть в теку notes і виконайте bundle install (ruby, rubygems і гем bundler мають бути встановлені до цього). Це встановить всі вищеперелічені геми, а також створить файл Gemfile.lock з версіями використаних гемів. Ви повинні побачити щось подібне.

$ bundle install
Fetching gem metadata from https://rubygems.org/.........
Installing i18n (0.7.0)
Installing json (1.8.2)
Installing minitest (5.5.1)
Using thread_safe (0.3.4)
Installing tzinfo (1.2.2)
Installing activesupport (4.2.0)
Using builder (3.2.2)
Installing activemodel (4.2.0)
Installing arel (6.0.0)
Installing activerecord (4.2.0)
Using diff-lcs (1.2.5)
Installing rack (1.6.0)
Installing rack-protection (1.5.3)
Installing rack-test (0.6.3)
Installing rspec-support (3.1.2)
Installing rspec-core (3.1.7)
Installing rspec-expectations (3.1.2)
Installing rspec-mocks (3.1.3)
Installing rspec (3.1.0)
Using tilt (1.4.1)
Installing sinatra (1.4.5)
Installing sqlite3 (1.3.10)
Using bundler (1.5.3)
Your bundle is complete!
Use `bundle show [gemname]` to see where a bundled gem is installed.

Установча частина завершена. Тепер ми можемо приступити до розробки нашого сервісу. Будь ласка, створіть файл service.rb в теці notes з підключенням трьох необхідних гемів.

require "sqlite3"
require "active_record"
require "sinatra/main"

Зверніть увагу, що гем називається activerecord але ми підключаємо active_record. А також тільки частина sinatra, але це не дуже важливо.

Створення моделі

Потім нам потрібно створити таблицю notes в базі даних. Додайте наступний код в service.rb.

class CreateNotes < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :notes do |t|
   t.string :content, null: false, default: 'Empty'
  end
 end
end

Таблиця називається notes (не дивно) і має тільки одне поле - content типу String зі значенням за замовчуванням "Empty" ("Пусто").

Ми повинні створити відповідний клас ORM для управління записами таблиці notes. Це просто - успадковуємо клас від ActiveRecord::Base і називаємо його як таблицю notes тільки в однині (клас зможе визначити ім'я таблиці від свого імені).

class Note < ActiveRecord::Base
end

Встановлення з'єднання.

ActiveRecord::Base.establish_connection(adapter: 'sqlite3', database: 'db/notes.sqlite3')

ворення таблиці notes, якщо вона ще не існує - виконання міграції.

CreateNotes.new.change unless ActiveRecord::Base.connection.table_exists? :notes

Це був код для створення інфраструктури.

Маршрути (роути, шляхи) для CRUD

Будь-яка дія, яку можна очікувати від вашої програми може бути виконана за допомогою однієї з чотирьох операцій: створення (Craate) сутності, отримання (Read) сутності, оновлення (Update) сутності і видалення (Delete) сутності (CRUD). Ці дії пов'язані з чотирма (або близько чотирьох) HTTP заголовків: POST, GET, PUT (може бути PATCH), DELETE. URL ресурсу так само повинен бути якось пов'язаний з ім'ям ресурсу - в нашому випадку "notes". Це геніальна простота принципів REST.

Ми також додаємо префікс "api" до URL адрес, судячи по якому користувачам відразу видно, що ця URL-адреса є частиною якогось API. Крім того, префікс "v1", який може бути корисний, якщо ви плануєте підтримувати кілька версій API в майбутньому. Закінчення URL-адреси є позначенням формату, який підтримує сервіс. Нехай наш сервіс буде підтримувати простий текстовий формат ("text/plain") і URL-адреси будуть закінчуватися на ".txt".

Ми будемо додавати код для цих чотирьох CRUD операцій в тому ж порядку один за іншим. Перший - це створення (Create).

post "/api/v1/notes.txt" do
 content_type :txt
 note = Note.create(content: params[:content])
 status 201
 "##{note.id} #{note.content}"
end

Метод post гема sinatra створює обробник HTTP запиту посланого методом POST в наданий URL - "/api/v1/notes.txt". content_type: txt додає HTTP заголовок, який повідомляє клієнта про формат відповіді. Після цього створюється запис (збереження в базі даних), очікується, що користувач надає параметр з ім'ям content (інакше значення атрибута буде встановлено в значення за замовчуванням - "Empty"). Код стану HTTP 201, що означає, що новий ресурс створюється. Сервіс повертає текстове представлення нового запису.

Передбачається, що сервіс завжди повертає дані в текстовому форматі, так що має сенс перенести рядок content_type: txt з блоку коду, що належить конкретному шляху в before фільтр, який використовується для всіх шляхів.

before do
 content_type :txt
end

За аналогією з методом post для створення запису ми додаємо метод get для отримання (Read) запису(ів). Один для читання всіх записів і один для читання конкретного запису знайденого по ID.

get "/api/v1/notes.txt" do
 Note.all.map { |note| "##{note.id} #{note.content}" }.join("\n")
end

get "/api/v1/notes/:id.txt" do
 note = Note.find(params[:id])
 "##{note.id} #{note.content}"
end

За замовчуванням sinatra повертає HTTP код стану 200, так що явне завдання status 200 може бути опущено.

Ось як наш сервіс повинен виглядати на цей момент (файл service.rb в теці notes).

require "sqlite3"
require "active_record"
require "sinatra/main"

class CreateNotes < ActiveRecord::Migration
 def change
  create_table :notes do |t|
   t.string :content, null: false, default: 'Empty'
  end
 end
end

class Note < ActiveRecord::Base
end

ActiveRecord::Base.establish_connection(adapter: 'sqlite3', database: 'db/notes.sqlite3')
CreateNotes.new.change unless ActiveRecord::Base.connection.table_exists? :notes

before do
 content_type :txt
end

post "/api/v1/notes.txt" do
 note = Note.create(content: params[:content])
 status 201
 "##{note.id} #{note.content}"
end

get "/api/v1/notes.txt" do
 Note.all.map { |note| "##{note.id} #{note.content}" }.join("\n")
end

get "/api/v1/notes/:id.txt" do
 note = Note.find(params[:id])
 "##{note.id} #{note.content}"
end

Тестування вручну

Ми можемо запустити наш сервіс

$ ruby service.rb

І перевірити, що він працює (або почати використовувати його) за допомогою curl інструменту командного рядка. Створення нової замітки з параметром content.

$ curl -X POST "localhost:4567/api/v1/notes.txt?content=First%20Note"
#1 First Note

$ curl -X POST "localhost:4567/api/v1/notes.txt?content=Second%20Note"
#2 Second Note

Ми використовували %20 замість пробілу в URL.

Отримати всі замітки

$ curl -X GET "localhost:4567/api/v1/notes.txt"
#1 First Note
#2 Second Note

Отримати конкретну замітку по ID

$ curl -X GET "localhost:4567/api/v1/notes/1.txt"
#1 First Note

Ви також можете використовувати ваш веб-браузер для отримання записів.

Для повноти функціональності ми все ще повинні створити операції редагування (Update) і видалення (Delete). Методи put і delete відповідно.

put "/api/v1/notes/:id.txt" do
 note = Note.find(params[:id])
 note.update_attributes!(content: params[:content])
 "##{note.id} #{note.content}"
end

delete "/api/v1/notes/:id.txt" do
 note = Note.find(params[:id])
 note.destroy
end

Ми можемо перевірити, що обидва з них працюють. Вам, можливо, буде потрібно перезапустити сервер (зупинити, натиснувши Ctrl + C і знову запустити виконавши ruby service.rb).

Редагування існуючої замітки

$ curl -X PUT "localhost:4567/api/v1/notes/1.txt?content=New%20Content"
#1 New Content

Видалення замітки

$ curl -X DELETE "localhost:4567/api/v1/notes/1.txt"

Все працює. Це добре. Нам слід також написати тести. Іноді програмісти роблять це, перш ніж писати основний код програми. Написати один тест, який не проходить через відсутність функціональності, а потім додати цю функціональність, тим самим забезпечивши проходження тесту. Цей цикл називається "від червоного до зеленого" ("red-green"). Але ми додаємо всі тести відразу.

Автоматизовані тести

Створіть, будь ласка, теку spec всередині теки notes і файл service_spec.rb в ній наступного вмісту:

require_relative "../service"
require "rack/test"

RSpec.configure do |config|
 config.include Rack::Test::Methods
 config.after(:each) { Note.delete_all }

 def app
  Sinatra::Application
 end
end

describe "Notes Service" do
 describe "POST /api/v1/notes.txt" do
  let(:note) { Note.last }

  it "craetes new note" do
   post "/api/v1/notes.txt", content: "My New Note"
   expect(last_response.status).to eq 201
   expect(last_response.body).to eq "##{note.id} My New Note"
  end
 end

 describe "GET /api/v1/notes.txt" do
  before { Note.create([{ id: 1, content: "First Note" }, { id: 2, content: "Second Note" }]) }

  it "retrieves all notes" do
   get "/api/v1/notes.txt"
   expect(last_response).to be_ok
   expect(last_response.body).to eq "#1 First Note\n#2 Second Note"
  end
 end

 describe "GET /api/v1/notes/:id.txt" do
  before { Note.create([{ id: 4, content: "My Note" }]) }

  it "retrieves specific note" do
   get "/api/v1/notes/4.txt"
   expect(last_response).to be_ok
   expect(last_response.body).to eq "#4 My Note"
  end
 end

 describe "PUT /api/v1/notes/:id.txt" do
  before { Note.create([{ id: 4, content: "My Note" }]) }

  it "updates note and returns updated content" do
   put "/api/v1/notes/4.txt", content: "New Content"
   expect(last_response).to be_ok
   expect(last_response.body).to eq "#4 New Content"
   expect(Note.last.content).to eq "New Content"
  end
 end

 describe "DELETE /api/v1/notes/:id.txt" do
  before { Note.create([{ id: 4, content: "My Note" }]) }

  it "deletes note" do
   delete "/api/v1/notes/4.txt"
   expect(last_response).to be_ok
   expect(Note.last).to be_nil
  end
 end
end

На один тест припадає більше однієї перевірки. Насправді хтось може вважати це поганою практикою, але я так роблю. Крім rspec ми використовуємо rack-test для тестування rack-додатків (яким і є sinatra). Перейдіть в теку notes в терміналі і виконайте rspec --color --format = doc.

rspec --color --format=doc

Notes Service
 POST /api/v1/notes.txt
  craetes new note
 GET /api/v1/notes.txt
  retrieves all notes
 GET /api/v1/notes/:id.txt
  retrieves specific note
 PUT /api/v1/notes/:id.txt
  updates note and returns updated content
 DELETE /api/v1/notes/:id.txt
  deletes note

Finished in 0.11771 seconds (files took 0.80795 seconds to load)
5 examples, 0 failures

Так що все працює і протестовано. Базове розуміння того, чим є HTTP сервіс або API у вас вже повинно бути. Ви, напевно, знали цей матеріал раніше. Але можливо вам потрібен свіжий погляд. Взагалі кажучи "повторення - мати навчання". Отже, давайте створимо цей же сервіс ще раз! Я жартую. Дурний жарт, я знаю. Добре, давайте зробимо ще один додаток, який може розглядатися як HTTP API, але вже в наступній главі.

Резюме

Ми створили перший веб-сервіс в цій книзі. Ми використовували sinatra для створення самого сервісу і rspec з rack-test для створення автоматизованих тестів. Якщо ви плануєте використовувати sinatra я рекомендую вам прочитати книгу Sinatra: Up and Running і відвідати сайт www.sinatrarb.com.