Тестування: ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ

Найдавнішими архейськими і протерозойськими породами складено:

 Причорноморську западину

 Воронезький кристалічний щит

 Український щит

 Волино-Подільську Плиту

 

В який із геологічних періодів останні моря залишили територію України?

 У неогені

 В юрі

 У палеогені

 

Найвищою вершиною Криму є

 г. Роман-Кош

 г. Демерджі

 г. Ай-Петрі

 

Яка висота Говерли?

 1545 м

 2061 м

 1527 м

 

Яка з відповідей є правильною?

 Вся територія України розташована в помірному кліматичному поясі

 Континентальність клімату України зростає з півночі на південь

 Найбільші річні суми опадів в Україні припадають на Карпати

 

Скільки гірських вершин України мають висоту понад 2 000 метрів?

 5

 6

 4

 

Яке з тверджень є неправильним?

 Основна маса опадів в Україні випадає у теплий період року

 Україна добре забезпечена водними ресурсами

 Південний берег Криму знаходиться в межах субтропічного кліматичного поясу

 

Яка з річок України не належить до Азово-Чорноморського басейну?

 Західний Буг

 Дністер

 Сейм

 

Які з відповідей є правильними?

 Найменша солоність води Чорного моря спостерігається в його південній частині

 Більшість живих організмів Чорного моря мешкає в його глибинних шарах

 Максимальна глибина Азовського моря становить 15 м

 Більшість живих організмів Чорного моря мешкають на глибинах до 200 м

 

Які ґрунти найпоширеніші в лісостеповій та степовій зонах України?

 Чорноземи

 Дерново-підзолисті

 Сірі лісові

 

До якої із перелічених тектонічних структур приурочені родовища нафти та газу, поклади кам‘яного вугілля в Україні?

 Дніпровсько-Донецька западина

 Воронезький кристалічний масив

 Український кристалічний щит

 

Вугільними басейнами України є:

 Причорноморський

 Донецький

 Львівсько-Волинський

 

Як називається відрив і переміщення мас гірських порід по схилу під дією сили тяжіння?

 Площинний змив

 Карстоутворення

 Зсув

 

В якій природній зоні України найвища сільськогосподарська освоєність земель?

 У степовій

 У лісовій

 У лісостеповій

 

Встановіть відповідність між формою рельєфу та її назвою

Словечансько-Овруцький –

Хотинська –

Київське –

Причорноморська –

 

1) височина

2) кряж

3) низовина

4) плато

5) рівнина

 

Встановіть відповідність між тектонічною структурою та її назвою

Український –

Волино-Подільська –

Дніпровсько-Донецька –

Воронезький –

 

1) кристалічний масив

2) западина

3) плита

4) щит

5) складчата область

 

Встановіть відповідність між істричними особами і їх внеском у дослідження України

Клавдій Птолемей –

Г.Л. де Боплан –

В.Вернадский –

П.Чубинський

 

1) автор "Опису України"

2) автор "Географії"

3) етнограф, автор тексту національного гімну

4) засновник і перший президент АН України

 

Встановіть відповідність між власними назвами і тлумаченнями

Львівсько-Волинський –

Дніпровський –

Керченський –

Нікопольський –

 

1) залізорудний басейн

2) кам‘яновугільний басей

3) буровугільний басейн

4) марганцевий басейн

 

Встановіть відповідність між природними зонами і переважаючими типами ґрунтів

Зона мішаних лісів –

Степова зона –

Лісостепова зона –

Українські Карпати –

 

1) чорноземи типові

2) дерново-підзолисті

3) чорноземи звичайні

4) бурі гірсько-лісові

5) коричневі гірські

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus