Тестування: ЗЕМЛЯ - НАШ ДІМ

Вирушаючи у подорож у 1492 р., Христофор Колумб сподівався відкрити:

 Америку

 Індію

 Китай

 

Найбільшою за чисельністю населення країною світу є:

 Індія

 Китай

 Росія

 

В якій з перерахованих країн найбільша густота населення?

 В Індії

 В Китаї

 В Україні

 

Найбільшою за кількістю віруючих світовою релігією є:

 Іслам

 Християнство

 Буддизм

 

Найдревнішою серед світових релігій є

 Іслам

 Буддизм

 Християнство

 

Як називається процес відтворення порушених земель?

 Реконструкція

 Реставрація

 Рекультивація

 

Як називається система стандартних вимірів, оцінки та прогнозування стану природного середовища і змін, які в ньому відбуваються?

 Метеорологічні спостереження

 Моніторинг

 Зондування

 

Як називаються природоохоронні території, де заборонено будь-яку господарську діяльність і проводяться тільки наукові дослідження?

 Заповідники

 Пам‘ятки природи

 Національні парки

 

Головним наслідком парникового ефекту на Землі є:

 загальне потепління клімату

 загальне похолодання клімату

 збільшення урожайності парникових культур

 

Збільшення вуглекислого газу в атмосфері є прямим наслідком:

 збільшення площ пустель

 зменшення площ лісів

 зменшення озонового шару

 

Найбільшими забруднювачами атмосфери є:

 країни, що розвиваються

 промислово розвинуті країни

 найбідніші країни

 

Головною причиною енергетично-сировинної проблеми у другій половині XX ст. є:

 зменшення запасів корисних копалин на планеті

 стрімке зростання потреб в паливі та сировині

 політична нестабільність в деяких регіонах, багатих на корисні копалини

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus