Тестування: ОКЕАНИ

Який океан є найбільшим на планеті?

 Атлантичний

 Тихий

 Індійський

 Північний Льодовитий

 

Під впливом яких факторів виникають морські течії?

 Постійних вітрів

 Обрисів берегів

 Руху дна океанів

 

Яку глибину має жолоб Пуерто-Рико?

 11022 м

 8742 м

 9783 м

 

Який океан є найтеплішим?

 Індійський

 Атлантичний

 Тихий

 

Свою назву Тихий океан отримав від :

 Марко Поло

 Фернана Маґеллана

 Христофора Колумба

 

Яке з тверджень є неправильним ?

 Північний Льодовитий океан - найменший серед океанів

 Порівняно з Тихим Атлантичний океан значно більше відчуває вплив суходолу

 Органічний світ океанів найбагатший у глибинах океанів

 

В якій частині Атлантичного океану спостерігається найбільша солоність ?

 В місцях, де в океан впадають потужні річки

 В тропічних широтах

 В полярних широтах

 

Яке з тверджень є неправильним ?

 В Індійському океані немає серединно-океанічних хребтів

 Індійський океан - найсолоніший на планеті

 Індійський океан - найтепліший на планеті

 

Головну роль у формуванні морських течій Північного Льодовитого океану відіграє :

 атмосферна циркуляція

 потужний потік вод Атлантичного океану

 рельєф дна океану

 

Найбільша солоність Північного Льодовитого океану спостерігається :

 в місцях, де в океан впадають річки

 там, де в океан вливаються води Атлантичного і Тихого океанів

 в центральній частині океану

 

Яку глибину має Маріанський жолоб ?

 8 848 м

 8 742 м

 11 022 м

 

Яке море є найсолонішим ?

 Середземне

 Чорне

 Червоне

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus