Тестування: ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРИРОДИ ЗЕМЛІ

Який материк лежить водночас у всіх чотирьох півкулях?

 Африка

 Антарктида

 Австралія

 

В якому напрямку Земля обертається навколо своєї осі?

 Із заходу на схід

 Зі сходу на захід

 З півночі на південь

 

Орбіта, по якій Земля рухається навколо Сонця, має форму:

 кола

 еліпса

 

Одними з головних наслідків обертання Землі навколо своєї осі є:

 зміна пір року і сезонна ритмічність природних явищ

 зміна дня і ночі та добова ритмічність природних явищ

 зміна полуденної висоти Сонця

 

Місцевий час Ґринвіцького меридіана називається:

 всесвітнім

 сонячним

 поясним

 

Тривалість полярного дня або ночі з наближенням до полюсів:

 збільшується

 зменшується

 не змінюється

 

В яких місцях земна кора має найбільшу товщину?

 Під горами

 Під рівнинами

 Під океанами

 

Зміна пір року та сезонна ритмічність природних процесів є головними наслідками:

 руху Землі навколо Сонця

 обертання Землі навколо своєї осі

 

З яких шарів складається земна кора під материками?

 Океанічного та материкового

 Осадового, гранітного, базальтового

 Гранітного, базальтового

 

До планетарних форм рельєфу належать:

 материки та океанічні западини

 шельф, платформи, літосферні плити

 

Зональний розподіл сонячної радіації на Землі залежить від:

 кулястості Землі

 кута падіння сонячних променів

 підстилаючої поверхні

 

Верхній пухкий шар гірських порід, перероблений спільними діями компонентів неживої і живої природи, називають:

 земною корою

 гумусом

 ґрунтом

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus