Тестування: ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Як називається наука, що вивчає процеси формування кількості та складу населення, а також особливості його розміщення?

 Демографія

 Демологія

 Демократія

 Демагогія

 

Коли, на думку вчених, з’явилися перші предки людини?

 Близько 2 тис. років тому

 Близько 2 млн років тому

 Близько 20 тис. років тому

 Близько 20 млн років тому

 

Який регіон Землі вважають місцем появи перших людей?

 Африку

 Європу

 Америку

 Австралію

 

Коли, на думку вчених, з‘явилася людина сучасного типу?

 400 років тому

 400 тис. років тому

 40 тис. років тому

 4 тис. років тому

 

Скільки нараховується основних (великих) рас?

 2

 3

 4

 

До якої раси належать українці та інші слов’яни?

 Монголоїдної

 Європеоїдної

 Негроїдної

 Австралоїдної

 

Що хотів довести і довів М.Миклухо-Маклай, який у 1870–1883 роках жив серед папуасів Нової Гвінеї?

 Значну відмінність культурного розвитку тубільців од європейських стандартів

 Неспроможність папуасів до розумового розвитку

  Однакову здатність народів різних рас до розумового розвитку, навчання та мистецтва

 

Скільки народів нараховується на планеті?

 Понад 20 тисяч

 Понад 2 тисячі

 Понад 200

 Понад 20

 

Який народ є найбільшим на планеті?

 Американці

 Росіяни

 Китайці

 Японці

 

Скільки людей сьогодні населяє Землю?

 2 млрд

 4 млрд

 Понад 6,5 млрд

 Понад 10 млрд

 

За який період населення Землі останнім часом подвоїлося?

 За останні 1 000 років

 За останні 400 років

 За останні 40 років

 За останні 100 років

 

Чисельність яких із перерахованих народів перевищує 50 млн чоловік?

 Мексиканці

 В‘єтнамці

 Пенджабці

 Греки

 Таміли

 

Вкажіть три найбільші за чисельністю населення держави планети?

 Китай

 Індонезія

 Бразилія

 Індія

 США

 

Вкажіть три найбільші за площею держави планети?

 США

 Китай

 Росія

 Канада

 Бразилія

 Австралія

 

Яке місто є столицею держави, що утворилася в 2006 році?

 Приштина

 Подгориця

 Скоп‘є

 

Яка держава за площею та чисельністю населення посідає п‘яте місце серед країн світу?

 Індонезія

 Пакистан

 Бразилія

 

Найменшою за площею державою світу є

 Монако

 Ватикан

 Ліхтенштейн

 

Яке з тверджень є неправильним?

 Адміністративно Україна складається з Автономної республіки Крим, 24 областей та двох міст, що мають спеціальний статус

 Україна є федеративною державою

 Україна межує з сімома державами

 

В яких областях України проживає понад 3 млн жителів?

 Харківській

 Донецькій

 Луганській

 Львівській

 Дніпропетровській

 Одеській

 

Яка область України є найбільшою за площею ?

 Донецька

 Дніпропетровська

 Одеська

 Чернігівська

 

Яка область України є найбільшою за кількістю населення ?

 Одеська

 Донецька

 Дніпропетровська

 Харківська

 

У яких із перелічених міст України проживає більше 1 млн жителів ?

 Харків

 Одеса

 Львів

 Дніпропетровськ

 

Які твердження є неправильним?

 Найменшою за площею серед областей України є Чернівецька область

 Україна повністю забезпечує свої потреби у природному газі та нафті за рахунок власного видобутку

 Природні умови України сприятливі для розвитку сільського господарства

 Останні десять років чисельність населення нашої держави невпинно зростає

 

Членом яких із перелічених організацій є Україна?

 ООН

 НАТО

 СНД

 ГУАМ

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus