Тестування: БІОСФЕРА ТА ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Коли, на думку вчених, виникла Земля?

 Близько 45 млн років тому

 Близько 4,5 млн років тому

 Близько 4,5 млрд років тому

 

Коли, на думку вчених, на нашій планеті зародилося життя?

 Існувало від самого початку існування Землі

 Близько 35 млн років тому

 Близько 3,5 млрд років тому

 

За яких умов на Землі зародилося життя ?

 Було занесене з інших планет метеоритами

 На морському мілководді внаслідок простих фізико-хімічних процесів

 Було занесене з інших планет прибульцями з космосу

 На суходолі, на березі теплих водоймищ

 

Як називається здатність живих організмів, поглинаючи сонячну енергію, переробляти вуглекислий газ на вуглеводи і створювати органічні речовини в своєму тілі, виділяючи при цьому кисень?

 Мутація

 Трансформація

 Фотосинтез

 

Які земні оболонки включає в себе біосфера?

 Літосферу та атмосферу

 Нижню частину атмосфери та всю гідросферу

 Усю гідросферу та верхню частину літосфери

 Нижню частину атмосфери, всю гідросферу та верхню частину літосфери

 

Скільки видів живих організмів мешкає на Землі?

 Понад 2 тис.

 Понад 20 тис.

 Понад 2 млн

 

Найбільшими зональними прородними комплексами є

 Географічні пояси

 Природні зони

 Материки і океани

 

Зміну природних комплексів в залежності від висоти місцевості називають

 Гірська зональність

 Висотна поясність

 Висотна зональність

 

Де на планеті сформувалась найбільша кількість висотних поясів?

 На південних схилах Гімалаїв

 У гірських районах екваторіальної Африки

 В Андах

 

Які з перерахованих екологічних проблем є глобальними?

 Парниковий ефект та підвищення рівня океану

 Надмірна чисельність сумчастих ведмедів в Австралії

 Забруднення повітря і пов'язані з цим кислотні дощі

 Забруднення океану, та виснаження його ресурсів

 Зменшення озонового шару

 

Які з глобальних екологічних проблем спричинені діяльністю людини ?

 Руйнування озонового шару атмосфери

 Опустелювання

 Забруднення океану, та зменшення його ресурсів

 Негативний вплив на самопочуття і здоров'я людей космічних бур

 

Що визначає родючість ґрунту?

 Потужність шару гумусу

 Механічний склад ґрунту

 Зволоженість території

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus