Тестування: ЛІТОСФЕРА

На якій глибині від поверхні розташоване ядро Землі?

 5-10 км

 80 км

 2 900 км

 7 000 км

 

Із яких шарів складається земна кора під океанами?

 Осадового

 Гранітного

 Базальтового

 

Яка температура у центральній частині земного ядра?

 100°С

 1 000°С

 5 000°С

 10 000°С

 

Що відбувається в тих місцях планети, де літосферні плити розходяться?

 Утворюються гори

 Утворюються серединно-океанічні хребти

 Утворюються глибоководні жолоби

 

Що Альфред Лотар Вегенер вважав основними доказами своєї гіпотези дрейфу материків?

 Значну подібність флори та фауни материків, що лежать по обидва боки Атлантичного океану

 Значну подібність контурів материків, що лежать по обидва боки Атлантичного океану

 Постійні сейсмічні процеси на Землі

 

Як називається процес, при якому магма, не досягши поверхні, застигає у тріщинах і порожнинах земної кори?

 Внутрішній магматизм

 Вулканізм

 Метаморфізм

 Зовнішній магматизм

 

Як називається в‘язкий внутрішній шар Землі, розташований на глибині 150-200 км від поверхні?

 Зовнішнє ядро

 Внутрішнє ядро

 Астеносфера

 

Як змінюється температура із проникненням вглиб Землі?

 Підвищується на 1°С на кожні 100 м

 Знижується на 1°С на кожні 33 м

 Підвищується на 1°С на кожні 33 м

 Практично не змінюється

 

Що відбувається при зіткненні материкової та океанічної літосферних плит?

 Материкова плита занурюється під океанічну, піднімаючи її

 Материкова плита відсуває океанічну і площа материка збільшується

 Океанічна плита відсуває материкову і площа океану збільшується

 Океанічна плита занурюється під материкову, піднімаючи її

 

Як називається місце в земній корі, де під час землетрусу відбулося зміщення мас гірських порід?

 Гіпоцентр

 Епіцентр

 Розлом

 Зсув

 

Місце на поверхні над осередком землетрусу називають

 Епіцентром

 Гіпоцентром

 

Які ери розвитку Землі охоплює найдавніший період докембрій?

 Архейську

 Протерозойську

 Палеозойську

 Мезозойську

 Кайнозойську

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus