Тестування: ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Що в перекладі з латинської означає слово "глобус"?

 Куля

 Макет

 Модель

 Землеподібний

 

Як на глобусі чи карті називається сітка меридіанів та паралелей?

 Паралельна

 Прямокутна

 Меридіанна

 Градусна

 

Як називається уявна лінія на поверхні Землі, рівновіддалена від полюсів?

 Екватор

 Меридіан

 Тропік

 

Що є початком відліку географічної широти?

 Північний полюс

 Південний полюс

 Екватор

 Ґринвіцький меридіан

 

Які твердження є правильними?

 Екватор – найдовша паралель

 Від Ґринвіцького меридіану здійснюється відлік географічної довготи

 Довжина всіх паралелей збільшується в напрямку від екватора до полюсів

 

Які точки на земній поверхні не мають географічної довготи?

 Розташовані на Ґринвіцькому меридіані

 Розташовані на екваторі

 Географічні полюси Землі

 Магнітні полюси Землі

 

Які з ознак вказують на північ?

 Мох на одному боці стовбура

 Більш пологий схил мурашника

 Коротше гілля з одного боку дерева, аніж з іншого

 Полярна зоря

 

У якому напрямі завжди вказує стрілка компаса?

 У бік Північного географічного полюса Землі

 У бік Північного магнітного полюса Землі

 У бік Південного географічного полюса Землі

 У бік Південного магнітного полюса Землі

 

Якщо стати обличчям на південь, то

 позаду буде північ

 праворуч буде схід

 схід буде ліворуч

 

Як правильно визначити азимут?

 Від південного напрямку до будь-якого предмету за ходом годинникової стрілки

 Від південного напрямку до будь-якого предмету проти ходу годинникової стрілки

 Від північного напрямку до будь-якого предмету за ходом годинникової стрілки

 Від північного напрямку до будь-якого предмету проти ходу годинникової стрілки

 

Які з азимутів визначені правильно?

 Азимут південного напрямку становить 180°

 Азимут північного напрямку становить 0°

 Азимут східного напрямку становить 90°

 Азимут західного напрямку становить 360°

 

Як має бути зорієнтований планшет під час окомірного знімання?

 Верхнім краєм на південь

 Верхнім краєм на північ

 Верхнім краєм схід

 Довільно

 

Як називається висота об'єкта над рівнем моря?

 Відносна висота

 Умовна висота

 Абсолютна висота

 

Які твердження є неправильними?

 На карті територія зображується дещо спотвореною

 На одному плані можна зобразити всю поверхню Землі

 На карті територія зображена точніше ніж на плані

 На плані можна зобразити більшу територію ніж на карті

 

Як називають масштаб, записаний у вигляді дробового числа, чисельник якого одиниця, а знаменник – число, яке вказує у скільки разів зменшено зображення?

 Іменованим

 Дробовим

 Числовим або чисельним

 Графічним

 

Карти, 1 см яких відповідає до 2 км на місцевості, відносяться до категорії

 середньомасштабних

 великомасштабних

 дрібномасштабних

 

Яке твердження є неправильним?

 План враховує кулясту форму Землі

 Карта враховує кулясту форму Землі

 Чим більший знаменник масштабу, тим дрібніший масштаб

 

На скільки основних груп поділяються всі умовні знаки топографічних планів та карт?

 на 4

 на 2

 на 5

 на 3

 

Які твердження є правильними?

 Контурні умовні знаки передають дійсну форму об’єкта

 Лінійні умовні знаки довжину об’єкта передають у масштабі

 Чим крупніший масштаб, тим більший знаменник масштабу

 

Значкові умовні знаки

 передають дійсну форму та розміри об'єкта в масштабі плану

 використовують для зображення лінійних об'єктів

 застосовуються тоді, коли форма об'єкта, через свій малий розмір, не може бути відображена у масштабі

 

Чому дорівнює знаменник масштабу, якщо 1 см карти відповідає 100 м на місцевості?

 100

 1000

 10 000

 

Горизонталі це

 лінії, що з’єднують точки місцевості з однаковою відносною висотою

 лінії, що з’єднують найвищі точки місцевості

 лінії, що з’єднують точки місцевості з однаковою абсолютною висотою

 

Що є ознакою значної крутості схилу на карті?

 Горизонталі розташовуються далеко одна від одної

 Горизонталі дуже звивисті

 Горизонталі розташовуються близько одна від одної

 

Як правильно розміщувати бергштрихи на карті?

 Вільним кінцем у бік підвищення рельєфу

 Вільним кінцем у бік зниження рельєфу

 Завжди вільним кінцем у напрямку до найближчого моря

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus