Загальна географія, 6 класГеографічні відкриття і подорожі (до середини XVII ст.)

Уявлення людей про Землю

Географічні відкриття нового часу

Глобус - модель Землі

Окомірне знімання місцевості

План місцевості. Масштаб 1:50 000План місцевості. Масштаб 1:10 000 Умовні позначення

Зображення суходолу та вод на карті

Залежність зображення від масштабу карти. Найвищі гірські вершини

Внутрішня будова Землі. Літосфера. Дрейф материків

Будова земної кори

Фізична карта півкуль

Фізична карта України

Карта океанів

Гідросфера

Будова атмосфери. Пояси сонячного освітлення

Кліматичні пояси

Кліматична карта

Природні комплекси. Географічні пояси

Ґрунти

Глобальні екологічні проблеми

Людські раси світу та найбільш чисельні народи. Розміщення населення

Політична карта світу

Адміністративно-територіальний поділ України

Довідкові відомості

Відеосюжети - “Знайомство зі столицею України”

ПИТАННЯ: ГЕОГРАФІЧНЕ ПІЗНАННЯ ЗЕМЛІ

ПИТАННЯ: ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

ПИТАННЯ: ЛІТОСФЕРА

ПИТАННЯ: ГІДРОСФЕРА

ПИТАННЯ: АТМОСФЕРА

ПИТАННЯ: БІОСФЕРА ТА ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

ПИТАННЯ: ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЛЮДЕЙ

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus