Тестування: Запитання

Герб якої із сучасних областей України успадкував зображення давнього герба Київщини – Архангела Михаїла?

 Київської

 Житомирської

 Донецької

 Волинської

 

У якій з областей України збереглося найбільше старовинних замків?

 Полтавській

 Херсонській

 Львівській

 Житомирській

 

У Давній Греції кожну планету уособлював бог грецької міфології. Планету Марс ототожнювали

 з богом торгівлі

 з богом кохання

 з богом війни

 з богом хліборобства

 

Яка з означених річок бере початок і закінчується на території України?

 Дніпро

 Дністер

 Західний Буг

 Сіверський Донець

 

Яка з названих природних зон не охоплює території України?

 Тундра

 Мішані ліси

 Лісостеп

 Степ

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus