Тестування: Глобальні проблеми людства

Енергетична проблема спричинена

 ростом енергоспоживання

 низькою якістю паливних ресурсів

 використанням нетрадиційних джерел енергії

 

Демографічний вибух у ХХ ст. спричинений

 зростанням кількості міст у світі

 високим рівнем розвитку промисловості в розвинутих країнах

 суттєвим зниженням рівня смертності в країнах, що розвиваються

 

Яка з міжнародних організацій координує роботу з подолання глобальних проблем людства?

 АСЕАН

 СНД

 ЄС

 ООН

 

На якому континенті знаходиться „полюс голоду”?

 Австралія

 Африка

 Євразія

 Південна Америка

 

Які частини Світового океану є найбільш забрудненими?

 Територіальні води

 Відкрита акваторія

 Шельфові зони

 

Який з континентів має найбільшу частку природоохоронних територій в загальній площі?

 Північна Америка

 Євразія

 Африка

 Австралія

 

Які ліси земної кулі найбільш інтенсивно вирубуються?

 Тайга

 Сельвас

 Джунглі екваторіальної Африки

 

У великих містах основним джерелом забруднення повітря є

 ТЕС

 підприємства нафтохімії

 підприємства будівельних матеріалів

 автотранспорт

 

Рекультивація земель це

 кар’єрні земельні роботи

 відновлення порушених земель

 оранка цілини

 скорочення площ сільськогосподарських угідь

 

Створенню парникового ефекту сприяє збільшення в атмосфері Землі

 вуглекислого газу

 сірчистого газу

 фреонів

 озону

 

На якому континенті найнижча тривалість життя?

 Азія

 Африка

 Австралія

 Південна Америка

 

Країна, для якої найбільш властиві сепаратистські рухи, це

 США

 Індія

 Польща

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus