Тестування: Світове господарство

Який тип електростанцій є провідним в паливно-енергетичному балансі світу?

 АЕС

 ТЕС

 ГЕС

 

Для хімічної промисловості характерним є

 екстенсивне виробництво

 енергомісткість

 водомісткість

 висока вартість обладнання

 

Яка країна має найбільший парк автомобілів?

 Японія

 США

 Китай

 

Найбільший за вантажооборотом порт світу це

 Лондон

 Роттердам

 Шанхай

 Нью-Йорк

 

Перше місце в світі з виробництва мінеральних добрив посідає

 Росія

 США

 Китай

 Індія

 

Основою сільськогосподарського виробництва є

 земельні ресурси

 етнічні і релігійні особливості населення

 історичні традиції

 

Які риси ведення господарства притаманні екстенсивному тваринництву?

 Племінна робота

 Стійлове утримання тварин

 Приріст виробництва переважно за рахунок збільшення поголів’я

 Пасовищно-стійлове утримання тварин

 

Організацією країн-експортерів нафти є

 ОПЕК

 АТЕС

 НАФТА

 

За видами робіт транспорт поділяють на

 водний, повітряний, автомобільний, залізничний

 вантажний та пасажирський

 в‘ючний і гужовий

 

Провідними галузями сільського господарства є

 аквакультура і бджільництво

 шовківництво

 рослинництво і тваринництво

 

Підприємства кольорової металургії з виплавки важких металів орієнтуються в розміщені, в основному, на

 дешеву електроенергію

 наявність сировини

 наявність води

 

Які вантажі переважають у вантажооборот морського транспорту?

 Будівельні матеріали

 Руди чорних і кольорових металів

 Зерно

 Нафта та нафтопродукти

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus