Тестування: Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси

Паливні ресурси є

 вичерпними і невідновлювальними

 вичерпними і відновлювальними

 невичерпними і відновлювальними

 

В якій півкулі зосереджені основні родовища кам’яного вугілля?

 В Північній

 В Південній

 

До найбагатших на водні ресурси країн світу належить

 США

 Китай

 Канада

 

Яка з країн найгірше забезпечена лісовими ресурсами?

 Швеція

 Канада

 Афганістан

 Індія

 

Яка країна є найкраще забезпеченою ріллею в розрахунку на душу населення?

 США

 Індія

 Казахстан

 Україна

 

Яка з країн володіє найбільш вдалим поєднанням агрокліматичних ресурсів?

 Австралія

 Україна

 Індія

 Ізраїль

 

Яка країна найінтенсивніше використовує підземні термальні води?

 Японія

 Ісландія

 Індонезія

 

Найбільшою за потужністю ГЕС світу є

 Ґранд-Кулі (США)

 Ітайпу (Бразилія/Парагвай)

 Ґечжоуба (Китай)

 Братська (Росія)

 

Розміщення біологічних ресурсів залежить від

 рівня економічного розвитку країни

 співвідношення тепла і вологи

 будови земної кори

 

Тектонічні структури, до яких приурочені поклади паливних корисних копалин, це

 щити давніх платформ

 області кайнозойської складчастості

 передгірні прогини

 області мезозойської складчастості

 

Яка відповідь є неправильною?

 В Росії найбільші запаси природного газу

 В Саудівській Аравії найбільші запаси нафти

 Росія займає переше місце за видобутком алмазів

 

Найстарішим національним парком світу є

 Вуд-Баффало

 Єллоустонський

 Нґоронґоро

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus