Тестування: Населення світу

Найбільш багатонаціональною та багатомовною країною вважається

 Росія

 Індія

 Китай

 Індонезія

 

Як називається переїзд частини заможного населення в приміську зону на постійне місце проживання?

 Урбанізація

 Псевдоурбанізація

 Субурбанізація

 Агломерація

 

Які з перерахованих мовних груп належать до індоєвропейської мовної сім’ї?

 Вірменська

 Романська

 Фіно-угорська

 Нурістанська

 

Яка з названих країн має найнижчий рівень урбанізації?

 Кувейт

 Бразилія

 Афганістан

 Нова Зеландія

 

Яка з перерахованих релігій є етнічною ознакою переважно одного народу?

 Буддизм

 Католицизм

 Індуїзм

 Іслам

 

Яка з перерахованих мов найбільш поширена в Північній Африці?

 Німецька

 Іспанська

 Французька

 

Яка частка економічно активного населення характерна для розвинутих країн?

 45 %

 55 %

 70 %

 

До категорії міграцій за мотивами належать міграції

 зовнішні

 економічні

 примусові

 сезонні

 

Найбільшим за кількістю населення мегалополісом світу є

 Приозерний

 Англійський

 Токайдо

 Приатлантичний

 

Серед світових релігій наймолодшою є:

 Буддизм

 Іслам

 Християнство

 

Який тип відтворення населення є характерним для Японії?

 Розширений

 Звужений

 

Як називаються скупчення міських населених пунктів, між якими існують тісні зв’язки?

 Агломерації

 Мегалополіси

 Міста-мільйонери

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus