Економічна і соціальна географія світу, 10-11 класУкраїна на карті Європи

Фізична карта світу

Політична карта світу

Державний устрій

Рівень економічного та соціального розвитку країн світу

Міжнародні організаціїРозміщення населення

Урбанізація. Тривалість життя

Природний приріст населення. Склад населення за статтю

Зовнішні міграції

Релігії

Народи

Зайнятість населення в сільському, лісовому, рибному та індустріальних галузях господарства

Зайнятість населення в обслуговуючих галузях господарства. Безробіття

Мінеральні ресурси

Паливні та геотермальні ресурси

Ресурси світового океану

Земельні ресурси

Водні ресурси

Біологічні ресурси

Агрокліматичні ресурси. Типи зими

Рекреаційні ресурси. Туризм. Напрямки світового туризму

Нафтова та газова промисловість

Вугільна та уранодобувна промисловість

Електроенергетика

Чорна металургія

Кольорова металургія

Машинобудування та металообробка

Хімічна промисловість

Текстильна промисловість

Сільське господарство

Зернові культури. Технічні (цукрові, бульбоплідні та тонізуючі) культури

Технічні (олійні та волокнисті) культури. Тваринництво

Транспорт. Мережа міжнародного зв‘язку

Міжнародні економічні зв‘язки

Політична напруженість - ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

Калорійність харчування. Охорона здоров‘я

Екологічні проблеми

Охорона природи

Забруднення атмосферного повітря. Неграмотність

Освіта і наука

Країни Європи

Велика Британія, Франція, Італія, Бельгія, Швейцарія, Нідерланди, Люксембурґ

Німеччина, Чехія, Словаччина, Польща, Білорусь, Литва

Росія

Країни Азії

Китай, Монголія, Корея Північна, Корея Південна

Індія, Банґладеш, Непал, Бутан. Японія

Канада, Сполучені Штати Америки

Латинська Америка

Африка

Австралія та Океанія

ПИТАННЯ: Політична карта світу

ПИТАННЯ: Населення світу

ПИТАННЯ: Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси

ПИТАННЯ: Світове господарство

ПИТАННЯ: Глобальні проблеми людства

ПИТАННЯ: Країни Європи

ПИТАННЯ: Країни Азії

ПИТАННЯ: Країни Америки

ПИТАННЯ: Країни Африки, Австралії та Океанії

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus