Тестування: Глобальні проблеми людства

Енергетична проблема викликана

 зростанням споживання енергії

 низькою якістю паливних ресурсів

 використанням нетрадиційних джерел енергії

 

Демографічний вибух у ХХ ст. викликаний

 зростанням кількості міст в світі

 високим рівнем розвитку промисловості в розвинених країнах

 істотним зниженням рівня смертності в країнах, що розвиваються

 

Яка з міжнародних організацій координує роботу з подолання глобальних проблем людства?

 АСЕАН

 СНД

 ЄС

 ООН

 

На якому континенті знаходиться "полюс голоду"?

 Австралія

 Африка

 Євразія

 Південна Америка

 

Які частини Світового океану є найбільш забрудненими?

 Територіальні води

 Відкрита акваторія

 Шельфові зони

 

Який з континентів має найбільшу частку природоохоронних територій у загальній площі?

 Північна Америка

 Євразія

 Африка

 Австралія

 

Які ліси земної кулі найбільш інтенсивно вирубуються?

 Тайга

 Сельва

 Джунглі екваторіальної Африки

 

У великих містах основним джерелом забруднення повітря є

 ТЕС

 підприємства нафтохімії

 підприємства будівельних матеріалів

 автотранспорт

 

Рекультивація земель це

 кар'єрні земельні роботи

 відновлення порушених земель

 розорювання цілини

 скорочення площ сільськогосподарських угідь

 

Утворенню парникового ефекту сприяє збільшення в атмосфері Землі

 вуглекислого газу

 сірчистого газу

 фреонів

 озону

 

На якому континенті найнижча тривалість життя?

 Азія

 Африка

 Австралія

 Південна Америка

 

Країна, в якій не затихають сепаратистські рухи, це

 США

 Індія

 Польща

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus