Тестування: Світове господарство

Який тип електростанцій є провідним у паливно-енергетичному балансі світу?

 АЕС

 ТЕС

 ГЕС

 

Для хімічної промисловості характерним є

 екстенсивне виробництво

 енергоємність

 водомісткість

 висока вартість обладнання

 

Яка країна має найбільший парк автомобілів?

 Японія

 США

 Китай

 

Найбільший за вантажообігом порт світу - це

 Лондон

 Роттердам

 Шанхай

 Нью-Йорк

 

Лідером у світі з виробництва мінеральних добрив є

 Росія

 США

 Китай

 Індія

 

Основою сільськогосподарського виробництва є

 земельні ресурси

 етнічні та релігійні особливості населення

 історичні традиції

 

Які риси ведення господарства притаманні екстенсивному тваринництву?

 Племінна робота

 Стійлове утримання тварин

 Приріст виробництва переважно за рахунок збільшення поголів'я

 Пасовищне-стійлове утримання тварин

 

Організацією країн-експортерів нафти є

 ОПЕК

 АТЕС

 НАФТА

 

За видами виконуваних робіт транспорт поділяють на

 водний, повітряний, автомобільний, залізничний

 вантажний та пасажирський

 в'ючний та гужовий

 

Провідними галузями сільського господарства є

 аквакультура й бджільництво

 шовківництво

 рослинництво

 тваринництво

 

Підприємства кольорової металургії з виплавки важких металів у розміщенні орієнтуються, в основному, на

 дешеву електроенергію

 наявність сировини

 наявність води

 

Які вантажі переважають у вантажообігу морського транспорту?

 Будівельні матеріали

 Руди чорних і кольорових металів

 Зерно

 Нафта і нафтопродукти

 

Copyright © 2011 Apycom jQuery Menus